สวัสดิการ/Staff Benefits

ยูนิฟอร์ม

ทางบริษัทฯ จะมีสวัสดิการในการมอบยูนิฟอร์ม ตามโอกาสต่างๆ ให้แก่พนักงานตลอดทั้งปี

เงื่อนไข

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบให้กับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเท่านั้น

ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้พนักงานสปีดทุกตำแหน่ง สามารถซื้อสินค้า IT ในเครือของบริษัท สปีด ได้ในราคาพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน (ในกรณีผ่อนชำระจะมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราธนาคารกำหนด)

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ของสงวนสิทธิให้เฉพาะพนักงานในเครือบริษัท สปีด ที่ซื้อใช้เองเท่านั้น

Company Outing ในประเทศ - ต่างประเทศ

พาพนักงานสัมผัสประสบการณ์พิเศษ โดยพนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับทริปท่องเที่ยว ที่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

เงื่อนไข

- พนักงานที่จะได้รับสวัสดิการนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน และผลงาน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ และผลงานของพนักงาน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขของพนักงานและสถานที่

งานเลี้ยงประจำปี

ทางบริษัทฯ จะมีงานเลี้ยงประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ร่วมสนุก และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนในองค์กรและบริษัทในเครือ

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดงานเลี้ยงประจำปี หรือรูปแบบของงานเลี้ยงประจำปีตามที่บริษัทเห็นสมควร

ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)

บริษัทฯ มีสวัสดิการในการให้ค่าคอมมิชั่นแก่พนักงานในบางตำแหน่ง

สวัสดิการค่าประกันสังคม

พนักงานทุกคนจะได้รับสวัสดิการค่าประกันสังคม ตามมาตรา 33 โดยทางบริษัทฯ จะออกให้ครึ่งหนึ่ง
เงื่อนไข
- เป็นพนักงานประจำของบริษัท

ค่าเดินทาง

บริษัทฯ จะออกค่าเดินทางให้กับพนักงานที่จำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพาหนะส่วนตัวหรือพาหนะสาธารณะ

เงื่อนไข

- เบิกตามจริง หรือเบิกตามอัตราที่บริษัทกำหนด

- รถยนต์ 4/km

- รถจักรยานยนต์ 2/km (base on Google Map)
**Commercial ตามเงื่อนไข BU
**

เบี้ยขยัน

บริษัทฯ จัดให้มีเบี้ยขยัน ในกรณี ไม่ขาด ลา สาย ในแต่ละเดือน
เงื่อนไข
- เบี้ยขยันที่ได้รับจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสม

วันลา

ลาพักผ่อนประจำปี (Annual Leave)
บริษัทฯ จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปีเพื่อให้พนักงาน ได้ผ่อนคลายจากการทุ่มเททำงาน

เงื่อนไข

- พนักงานจะได้รับวันลาพักร้อนปีละ 6 วัน โดยมีอายุงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป และเมื่อสิ้นปีปฎิทิน ใช้ไม่หมดพนักงานจะได้รับเงินคืนเท่ากับ จำนวนวันที่เหลือคูณค่าแรงเฉลี่ยต่อวันทำงานปกติ

ลากิจ
บริษัทฯ จัดให้มีวันลาเพื่อกิจธุระ ได้รับค่าจ้าง

เงื่อนไข

- พนักงานจะได้รับวันลากิจ 3 วันต่อปี หลังจากผ่านทดลองงาน

ลาป่วย

บริษัทฯ จัดให้มีสิทธิ์วันลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
เงื่อนไข

- พนักงานจะได้รับสิทธิ์ ลาป่วยปีละ 30 วัน (ตามใบรับรองแพทย์ ) ได้รับค่าจ้าง

ลาสมรส

บริษัทฯ จัดให้มีวันลามงคลสมรส 3 วัน พร้อมทั้งสวัสดิการของขวัญสุดพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีในวันมงคลสมรสให้กับพนักงานทุกท่าน

เงื่อนไข

- พนักงานต้องแจ้งฝ่ายบุคคลล่วงหน้าก่อน 14 วัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าของขวัญตามสมควร

ลาคลอด
บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ตั้งครรภ์ลาคลอดได้ 98 วัน(สำหรับคุณแม่) พร้อมทั้งของขวัญรับขวัญบุตรเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานสปีดในการคลอดบุตร ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะมอบของขวัญเพื่อรับขวัญบุตรของพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่

เงื่อนไข

- แจ้งทางแผนกบุคคลให้ทราบ หลังจากคลอดภายใน 180 วัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าตามสมควร

ลางานศพ
บริษัทฯ จัดให้มีวันลาเพื่อจัดงานศพได้สูงสุด 7 วัน ต่อครั้ง พร้อมทั้งสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัท ฯ จากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา เพื่อร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน

เงื่อนไข

- แจ้งทางแผนกบุคคลให้ทราบ ภายใน 14 วัน
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าตามสมควร

วันหยุดประจำปี 13 วัน

บริษัทฯ จัดให้มีวันหยุดประเพณีตามกฎหมายกำหนด

เงื่อนไข

- สำหรับบางตำแหน่งที่ไม่สามารถหยุดประจำปีได้ บริษัทฯ จะมีเงินพิเศษชดเชยให้ โดยคิดจากค่าแรงเฉลี่ยต่อวัน เช่น พนักงานเงินเดือน 15,000 บาท และมาทำงานในเดือนที่มีวันหยุดประจำปี 1 วัน เดือนนั้นจะได้เงินรวมทั้งสิ้น 15,000 + 15,000/30 = 15,500 บาท

- หรือพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ตามหัวหน้างานเห็นสมควร (โดยจะไม่ได้รับเงินพิเศษ)