เสื้อบริษัท/ชุดพนักงาน

        ทางบริษัทฯ จะมีสวัสดิการในการมอบเสื้อบริษัท/ชุดพนักงาน ตามโอกาสต่างๆ ให้แก่พนักงานตลอดทั้งปี

เงื่อนไข
    - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบให้กับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเท่านั้นซื้อสินค้าในราคาทุน

        บริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้พนักงานสปีดทุกตำแหน่ง สามารถซื้อสินค้า IT ในเครื่อขอบริษัท สปีด ได้ในราคาทุน 
        เพื่อให้พนักงานได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

เงื่อนไข
    - บริษัทฯ ของสงวนสิทธิให้เฉพาะพนักงานในเครือบริษัท สปีด ที่ซื้อใช้เองเท่านั้นSpeed Exclusive Trip ท่องเที่ยวต่างประเทศ

        พาพนักงานสัมผัสประสบการณ์พิเศษ โดยพนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

เงื่อนไข
    - พนักงานที่จะได้รับสวัสดิการนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน และผลงาน
    - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขในของพนักงานและสถานที่งานเลี้ยงประจำปี

        ทางบริษัทฯ จะมีงานเลี้ยงประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ร่วมสนุก และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนในองค์กรและบริษัทในเครือ
        
เงื่อนไข
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดงานเลี้ยงประจำปี หรือรูปแบบของงานเลี้ยงประจำปีตามที่บริษัทเห็นสมควรเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

        ทางบริษัทฯ จะมีการจัดท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี โดยอาจมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และร่วมผ่อนคลายไปกับเพื่อนร่วมงาน 
        รวมถึงเพื่อเป็นการกระชับมิตรกับคนในองค์กร

เงื่อนไข
    - บริษัทฯ่ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ และผลของพนักงานของขวัญพิเศษในวันแต่งงาน

        สวัสดิการของขวัญสุดพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีในวันมงคลสมรสให้กับพนักงานทุกท่าน 

เงื่อนไข
    - พนักงานต้องแจ้งฝ่ายบุคคลล่วงหน้าก่อน 14 วัน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าของขวัญตามสมควรเงิน/ของขวัญรับขวัญบุตร

        เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานสปีดในการคลอดบุตร ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะมอบของขวัญเพื่อรับขวัญบุตรของพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่

เงื่อนไข
    - แจ้งทางแผนกบุคคลให้ทราบ หลังจากคลอดภายใน 180 วัน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าตามสมควรเงินช่วยเหลือในโอกาสสูญเสีย

        เป็นสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัทฯ จากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา เพื่อร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน

เงื่อนไข
    - แจ้งทางแผนกบุคคลให้ทราบ ภายใน 14 วัน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าตามสมควรเบี้ยขยันในกรณี ไม่ขาด ไม่ลา และไม่มาสาย

        บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมพนักงานที่มีความรับผิดชอบและทุ่มเทต่อองค์กร โดยบริษัทฯ ขอมอบสวัสดิการเบี้ยขยันให้แก่พนักงาน 
        ที่ขยันขันแข็ง มาทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ขาด ไม่ลา และไม่มาสาย

เงื่อนไข
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าหรือของรางวัลตามสมควรเบี้ยขยันในกรณีใช้วันลาพักร้อนไม่ครบ

        บริษัทฯ จะมีค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ทุ่มเทให้กับการทำงาน โดยไม่ได้ใช้สิทธิวันลาพักร้อน หรือใช้สิทธิวันลาพักร้อนไม่ครบ ของในรอบปีนั้นๆ

เงื่อนไข
    - พนักงานจะได้รับเบี้ยขยันเท่ากับ จำนวนวันที่เหลือคูณค่าแรงเฉลี่ยต่อวันทำงานปกติค่าคอมมิชั่น (บางตำแหน่ง)

        บริษัทฯ มีสวัสดิการในการให้ค่าคอมมิชั่นแก่พนักงานในบางตำแหน่งสวัสดิการค่าประกันสังคม

        พนักงานทุกคนจะได้รับสวัสดิการค่าประกันสังคม ตามมาตรา 33 หลังจากผ่านการทดลองงาน โดยทางบริษัทฯ จะออกให้ครึ่งหนึ่งค่าเดินทาง

        บริษัทฯ จะออกค่าเดินทางให้กับพนักงานที่จำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพาหนะส่วนตัวหรือพาหนะสาธารณะ

เงื่อนไข
    - เบิกตามจริง หรือเบิกตามอัตตราที่บริษัทกำหนด
    - รถยนต์ 5/km
    - รถจักรยานยนต์ 3/km (base on Google Map)วันหยุดประจำปี 13 วัน

เงื่อนไข
    - สำหรับบางตำแหน่งที่ไม่สามารถหยุดประจำปีได้ บริษัทฯ จะมีเงินพิเศษชดเชยให้ โดยคิดจากค่าแรงเฉลี่ยต่อวัน
      เช่น พนักงานเงินเดือน 15,000 บาท และมาทำงานในเดือนที่มีวันหยุดประจำปี 1 วัน เดือนนั้นจะได้เงินรวมทั้งสิ้น 15,000 + 15,000/30 = 15,500 บาท
    - หรือพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ตามหัวหน้างานเห็นสมควร (โดยจะไม่ได้รับเงินพิเศษ)