ประวัติบริษัท

Speed Computer เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้า IT

และเปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี Speed Computer

ได้ให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าโดยขยายสาขาให้ครอบคลุม

ตามความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายธุรกิจ

ในกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล

Speed Commercial เป็นบริษัทให้บริการและจัดจำหน่าย

สินค้า IT ครบวงจร ทั้ง Commercial Products

เช่น Notebook, Computer PC , Printer, Projector

Thin client , Server รวมถึงบริการให้เช่าอุปกรณ์

IT อาทิ Desktop Notebook Printer เป็นต้น

Speed Gaming รวมคอมพิวเตอร์สำหรับเหล่าเกมเมอร์

และอุปกรณ์เล่นเกมส์หลากหลายแบรนด์ดังที่พร้อมรองรับการใช้งาน

เฉพาะทางได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

ในการเล่นเกมส์